CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TỰ ĐỘNG HÓA NMT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TỰ ĐỘNG HÓA NMT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TỰ ĐỘNG HÓA NMT

PHỤ KIỆN
SIMATIC S7-1200 Battery Board BB 1297

6ES7297-0AX30-0XA0

Giá: Liên hệ
SIMATIC S7-1200 CABLE

6ES7290-6AA30-0XA0

Giá: Liên hệ
SIMATIC S7-1200 SIM 1274

6ES7274-1XH30-0XA0

Giá: Liên hệ
SIMATIC S7-1200 SIM 1274

6ES7274-1XF30-0XA0

Giá: Liên hệ
SIMATIC S7-1200 CM 1241

6ES7241-1CH32-0XB0

Giá: Liên hệ
SIMATIC S7-1200 CB 1241

6ES7241-1CH30-1XB0

Giá: Liên hệ
SIMATIC S7-1200 CM 1241

6ES7241-1AH32-0XB0

Giá: Liên hệ
Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top