CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TỰ ĐỘNG HÓA NMT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TỰ ĐỘNG HÓA NMT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TỰ ĐỘNG HÓA NMT

SIMATIC S7-200 ANALOG MODULE
ANALOG I/O EM 235

6ES7235-0KD22-0XA0

Giá: Liên hệ
ANALOG OUTPUT EM 232

6ES7232-0HD22-0XA0

Giá: Liên hệ
ANALOG OUTPUT EM 232

6ES7232-0HB22-0XA0

Giá: Liên hệ
ANALOG INPUT EM 231

6ES7231-7PF22-0XA0

Giá: Liên hệ
ANALOG INPUT EM 231

6ES7231-7PD22-0XA0

Giá: Liên hệ
ANALOG INPUT EM 231

6ES7231-7PC22-0XA0

Giá: Liên hệ
ANALOG INPUT EM 231

6ES7231-7PB22-0XA0

Giá: Liên hệ
ANALOG INPUT EM 231

6ES7231-0HF22-0XA0

Giá: Liên hệ
ANALOG INPUT EM 231

6ES7231-0HC22-0XA0

Giá: Liên hệ
Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top