CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TỰ ĐỘNG HÓA NMT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TỰ ĐỘNG HÓA NMT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TỰ ĐỘNG HÓA NMT

SIMATIC S7-300 DIGITAL MODULE
Digital output SM 322

6ES7322-5HF00-0AB0

Giá: Liên hệ
Digital output SM 322

6ES7322-1HH01-0AA0

Giá: Liên hệ
Digital output SM 322

6ES7322-1HF10-0AA0

Giá: Liên hệ
Digital output SM 322

6ES7322-1HF01-0AA0

Giá: Liên hệ
Digital output SM 322

6ES7322-1FL00-0AA0

Giá: Liên hệ
Digital output SM 322

6ES7322-1FH00-0AA0

Giá: Liên hệ
Digital output SM 322

6ES7322-1FF01-0AA0

Giá: Liên hệ
Digital output SM 322

6ES7322-1BL00-0AA0

Giá: Liên hệ
Digital output SM 322

6ES7322-1BH01-0AA0

Giá: Liên hệ
Digital output SM 322

6ES7322-1BF01-0AA0

Giá: Liên hệ
Digital module SM 323

6ES7323-1BL00-0AA0

Giá: Liên hệ
Digital module SM 323

6ES7323-1BH01-0AA0

Giá: Liên hệ
Digital input SM 321

6ES7321-7BH01-0AB0

Giá: Liên hệ
Digital input SM 321

6ES7321-1FH00-0AA0

Giá: Liên hệ
Digital input SM 321

6ES7321-1FF01-0AA0

Giá: Liên hệ
Digital input SM 321

6ES7321-1EL00-0AA0

Giá: Liên hệ
Digital input SM 321

6ES7321-1BL00-0AA0

Giá: Liên hệ
Digital input SM 321

6ES7321-1BH02-0AA0

Giá: Liên hệ
SIMATIC S7-300 DIGITAL INPUT SM 321

6ES7321-1BH02-0AA0

Giá: Liên hệ
Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top