CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TỰ ĐỘNG HÓA NMT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TỰ ĐỘNG HÓA NMT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TỰ ĐỘNG HÓA NMT

SIMATIC S7-400 COMMUNICATION
TIM 4R-IE DNP3 communication module

6NH7803-4BA00-0AA0

Giá: Liên hệ
SINAUT ST7, TIM 4R-IE communication module

6NH7800-4BA00

Giá: Liên hệ
Communications processor CP 443-1 OPC UA

6GK7443-1UX00-0XE0

Giá: Liên hệ
Communications processor CP 443-1 Advanced

6GK7443-1GX30-0XE0

Giá: Liên hệ
Communications processor CP 443-1

6GK7443-1EX30-0XE0

Giá: Liên hệ
Communications processor CP 443-5 Extended

6GK7443-5DX05-0XE0

Giá: Liên hệ
Coupling module CP 441-2, 2 channels incl.

6ES7441-2AA05-0AE0

Giá: Liên hệ
Coupling module CP 441-1, 1 channel incl.

6ES7441-1AA05-0AE0

Giá: Liên hệ
Coupling module CP 440-1, 1 channel incl.

6ES7440-1CS00-0YE0

Giá: Liên hệ
Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top