CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TỰ ĐỘNG HÓA NMT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TỰ ĐỘNG HÓA NMT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TỰ ĐỘNG HÓA NMT

SIMATIC S7-400 MEMORY CARD
Memory Card, FLASH-EPROM, 8 MBYTES

6ES7952-0KP00-0AA0

Giá: Liên hệ
Memory Card, FLASH-EPROM, 4 MBYTES

6ES7952-0KM00-0AA0

Giá: Liên hệ
Memory Card, FLASH-EPROM, 2 MBYTES

6ES7952-0KL00-0AA0

Giá: Liên hệ
Memory Card, FLASH-EPROM, 1 MBYTES

6ES7952-0KK00-0AA0

Giá: Liên hệ
Memory Card, FLASH-EPROM, 256 KBYTES

6ES7952-0KH00-0AA0

Giá: Liên hệ
RAM Memory Card, 16 MBYTES

6ES7952-1AS00-0AA0

Giá: Liên hệ
RAM Memory Card, 8 MBYTES

6ES7952-1AP00-0AA0

Giá: Liên hệ
RAM Memory Card, 4 MBYTES

6ES7952-1AM00-0AA0

Giá: Liên hệ
RAM Memory Card, 2 MBYTES

6ES7952-1AL00-0AA0

Giá: Liên hệ
RAM Memory Card, 1 MBYTES

6ES7952-1AK00-0AA0

Giá: Liên hệ
Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top