CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TỰ ĐỘNG HÓA NMT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TỰ ĐỘNG HÓA NMT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TỰ ĐỘNG HÓA NMT

SINAMIC S7-400 DIGITAL MODULE
SIPLUS S7-400 422

6AG1422-1BL00-2AA0

Giá: Liên hệ
SIPLUS S7-400 421

6AG1421-1BL01-2AA0

Giá: Liên hệ
SINAMICS S7-400 DIGITAL OUTPUT SM 422

6ES7422-7BL00-0AB0

Giá: Liên hệ
SINAMICS S7-400 DIGITAL OUTPUT SM 422

6ES7422-1HH00-0AA0

Giá: Liên hệ
SINAMICS S7-400 DIGITAL OUTPUT SM 422

6ES7422-1FH00-0AA0

Giá: Liên hệ
SINAMICS S7-400 DIGITAL OUTPUT SM 422

6ES7422-1BL00-0AA0

Giá: Liên hệ
SINAMICS S7-400 DIGITAL OUTPUT SM 422

6ES7422-1BH11-0AA0

Giá: Liên hệ
SINAMICS S7-400 DIGITAL INPUT SM 421

6ES7421-7DH00-0AB0

Giá: Liên hệ
SINAMICS S7-400 DIGITAL INPUT SM 421

6ES7421-7BH01-0AB0

Giá: Liên hệ
SINAMICS S7-400 DIGITAL INPUT SM 421

6ES7421-1FH20-0AA0

Giá: Liên hệ
SINAMICS S7-400 DIGITAL INPUT SM 421

6ES7421-1EL00-0AA0

Giá: Liên hệ
SINAMICS S7-400 DIGITAL INPUT SM 421

6ES7421-1BL01-0AA0

Giá: Liên hệ
Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top