CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TỰ ĐỘNG HÓA NMT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TỰ ĐỘNG HÓA NMT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TỰ ĐỘNG HÓA NMT

Active Interface Module
SINAMICS S120 Active Interface Module, 800 kW

6SL3300-7TG37-4AA1

Giá: Liên hệ
SINAMICS S120 Active Interface Module, 630 kW

6SL3300-7TG35-8AA1

Giá: Liên hệ
SINAMICS S120 Active Interface Module, 630/900 kW

6SL3300-7TE41-4AA1

Giá: Liên hệ
SINAMICS S120 Active Interface Module, 380/500 kW

6SL3300-7TE38-4AA1

Giá: Liên hệ
SINAMICS ACTIVE INTERFACE MODULES, 300 KW

6SL3300-7TE35-0AA1

Giá: Liên hệ
SINAMICS ACTIVE INTERFACE MODULES, 235 KW

6SL3300-7TE33-8AA1

Giá: Liên hệ
SINAMICS S120 ACTIVE INTERFACE MODULE FOR 120KW

6SL3100-0BE31-2AB0

Giá: Liên hệ
SINAMICS S120 ACTIVE INTERFACE MODULE FOR 80KW

6SL3100-0BE28-0AB0

Giá: Liên hệ
SINAMICS S120 ACTIVE INTERFACE MODULE FOR 55KW

6SL3100-0BE25-5AB0

Giá: Liên hệ
SINAMICS S120 ACTIVE INTERFACE MODULE FOR 36KW

6SL3100-0BE23-6AB0

Giá: Liên hệ
SINAMICS S120 ACTIVE INTERFACE MODULE FOR 16KW

6SL3100-0BE21-6AB0

Giá: Liên hệ
Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top