CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TỰ ĐỘNG HÓA NMT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TỰ ĐỘNG HÓA NMT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & TỰ ĐỘNG HÓA NMT

SIMATIC S7-200 DIGITAL MODULE
SIMATIC S7-200 DIGITAL I/0 EM 223

6ES7223-1PH22-0XA0

Giá: Liên hệ
SIMATIC S7-200 DIGITAL I/O EM 223

6ES7223-1HF22-0XA0

Giá: Liên hệ
SIMATIC S7-200 DIGITAL I/O EM 223

6ES7223-1BL22-0XA0

Giá: Liên hệ
SIMATIC S7-200 DIGITAL I/0 EM 223

6ES7223-1BH22-0XA0

Giá: Liên hệ
SIMATIC S7-200 DIGITAL I/O EM 223

6ES7223-1BF22-0XA0

Giá: Liên hệ
SIMATIC S7-200 DIGITAL OUTPUT EM 222

6ES7222-1HD22-0XA0

Giá: Liên hệ
SIMATIC S7-200 DIGITAL OUTPUT EM 222

6ES7222-1HF22-0XA0

Giá: Liên hệ
SIMATIC S7-200 DIGITAL OUTPUT EM 222

6ES7222-1EF22-0XA0

Giá: Liên hệ
SIMATIC S7-200 DIGITAL OUTPUT EM 222

6ES7222-1BF22-0XA0

Giá: Liên hệ
SIMATIC S7-200 DIGITAL OUTPUT EM 222

6ES7222-1BD22-0XA0

Giá: Liên hệ
SIMATIC S7-200 DIGITAL INPUT EM 221

6ES7221-1BH22-0XA0

Giá: Liên hệ
SIMATIC S7-200 DIGITAL INPUT EM 221

6ES7221-1EF22-0XA0

Giá: Liên hệ
SIMATIC S7-200 DIGITAL INPUT EM 221

6ES7221-1BF22-0XA0

Giá: Liên hệ
Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top